Pływanie

Na naukę pływania nigdy nie jest za późno!


Nauczanie pływania dzieci od 4 do 6 lat ukierunkowane jest na właściwe ich przygotowanie do sportu pływackiego. Idąc do szkoły dziecko umie już pływać.

Dzieci starsze i młodzież nauczamy wszystkich sportowych technik pływania przygotowując ich również do zdobywania kart pływackich oraz uczestnictwa w kursach na stopnie w ratownictwie wodnym. Dobrze pływającym proponujemy zajęcia w formie treningów pływackich i uczestnictwo w zawodach.

Dla dorosłych, młodzieży i studentów, rodzin z dziećmi organizujemy kursy w grupach do 5 osób, realizując program nauczania dostosowany do poziomu umiejętności uczniów, ich oczekiwań oraz stosując zasadę indywidualizacji nauczania.

Lekcje i kursy indywidualne przeznaczone są dla osób, które chcą szybko nauczyć się pływać, odczuwają znaczny lęk przed wodą, chcą poprawić technikę pływania i skorygować błędy, nauczyć się wybranego stylu pływania, skoku startowego lub nawrotów, przygotować się do egzaminu z pływania, bądź też chcą mieć swojego osobistego trenera pływania.

Organizacja zajęć
Standardowy rodzaj zajęć z grupą uczniów obejmuje 8-16 jednostek lekcyjnych realizowanych w okresie od 1 do 2 miesięcy. Lekcje odbywają się systematycznie 2-3 razy w tygodniu. Zajęcia indywidualne są organizowane i realizowane z uwzględnieniem oczekiwań uczniów. Wszystkie zajęcia są realizowane zgodnie z autorskimi programami nauczania uwzględniającymi indywidualne możliwości uczniów.

Miejsce zajęć Zajęcia z pływania sa organizowane na pływalni “Milo” w Gdańsku Wrzeszczu i na pływalni LO nr XV na Zaspie oraz w “Aquaparku” w Sopocie.

Priorytetem naszej działalności są zajęcia z zakresu nauczania, doskonalenia i treningu umiejętności pływackich skierowane głównie dla osób, które pragną nauczyć się:
– Bezpiecznego pływania,
– Prawidłowej techniki pływania naśladującej najlepszych pływaków,
– Poprawiania swojej sprawności i kondycji,
– Zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych w wodzie (samoratownictwo),
– Udzielania pierwszej pomocy osobom tonącym.


Na naukę pływania nigdy nie jest za późno
KURSY DLA POCZĄTKUJĄCYCH


Przeznaczone są dla osób w każdym wieku, nieumiejących pływać, odczuwających lęk przed wodą.
Program nauczania obejmuje trzy etapy:
1. Zapoznanie uczniów ze środowiskiem wodnym, naukę oddychania w wodzie, pływanie statyczne (6-8 lekcji)
2. Przygotowanie do pływania stylami pływackimi, nurkowanie i oswajanie z głębokością wody (8-12 lekcji)
3. Nauczanie techniki pływania na plecach i stylem klasycznym (“żabka”), proste skoki do wody oraz kształtowanie wytrzymałości ogólnej (12-15 lekcji)
Na zakończenie kursu uczniowie mogą przystąpić do egzaminu na kartę pływacką.
Zajęcia odbywają się na wodzie o głębokości do ok. 180 cm. (maksimum)


Twoja przyjemność + nasze kompetencje = twój sukces
KURSY DOSKONALENIA TECHNIKI PŁYWANIA


Uczestniczą w nich osoby umiejące już pływać, które chcą poprawić swój sposób pływania, nauczyć się nowych stylów pływania, przygotować się do egzaminów z pływania (np. kandydaci na studia AWF lub na ratowników wodnych, osoby starające się o pracę na statkach) oraz na kartę pływacką bądź też uczestniczyć w kursach ratownictwa wodnego. Kursy przeznaczone są dla osób w każdym wieku. Program nauczania obejmuje:
– Nauczanie pływania czterema podstawowymi stylami pływania: dowolnym, grzbietowym, klasycznym i motylkowym,
– nauczanie startów i nawrotów,
– kształtowanie wytrzymałości ogólnej,
– Wybrane elementy z ratownictwa wodnego,
– uczestnictwo w testach pływania,
– Kontrolę czasową przepływanych odcinków.
Program kursu zostaje opracowany po pierwszej lekcji, w czasie kŧórej nauczyciel sprawdza umiejętności pływackie ucznia i wspólnie z nim określa cel nauczania. Optymalna liczba lekcji w kursie, zależna od rodzaju celów i zadań: 8-16 lekcji.


Pływaj jak mistrzowie!
TRENING PŁYWACKI


Skierowany jest do osób umiejących pływać co najmniej dwoma stylami pływackimi i potrafią przepłynąć dowolnym sposobem minimum 200 metrów, lubiących intensywniejszy wysiłek fizyczny i rywalizację, pragnących sprawdzić swoje możliwości i doskonalić się w pływaniu.
Proponujemy dwa rodzaje szkolenia:
1. Trening kondycyjno-zdrowotny, głównie mający na celu poprawę sprawności układu krążeniowo-oddechowego, kształtowanie siły mięśni, poprawę koordynacji ruchowej i gibkości w stawach. Ten rodzaj treningu przygotowuje do pływania długodystansowego i swobodnego pływania na wodach otwartych;
2. Trening techniczny i sportowy, którego celem jest poprawa techniki pływania, ksztaltowanie szybkości i wytrzymałości pływackiej, nauczanie sportowych technik plywania z uwzględnieniem stylu zmiennego, przygotowanie do startu w zawodach pływackich.
3. Program treningowy opracowany jest przez trenera z uwzględnieniem poziomu umiejętności i sprawności pływackich oraz przedstawiony do akceptacji uczniowi.
Optymalna liczba treningów (80-90 min.) w trimestrze: 32-48 jednostek.